In conformitate cu prevederile Legii 188/01.11.2000 (modificata),
Biroul Executorilor Judecatoresti are urmatoarele atributii:

• Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii.

sssssssssss1. Executari directe:

sssssssssssssss- Evacuari;
sssssssssssssss- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
sssssssssssssss- Vizitarea minorului;
sssssssssssssss- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

sssssssssss2. Executari indirecte:

sssssssssssssss- Urmarirea mobiliara a creantelor;
sssssssssssssss- Urmarirea imobiliara a creantelor.

sssssssssss3. Popriri.

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare.

Comunicarea actelor de procedura.

Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante.

Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.

Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.

Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.

Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale.

Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

   
Despre noi   Atributii   Informatii utile   Contact  
© 2005 BEJ.RO. Toate drepturile rezervate
Top